وقایع پرستاریه - مدرنیته در بیمارستان...!

درخواست حذف این مطلب

این روزهاکه پرستاری خصوصا در استان عزیزم روزهای خوشی را نمیگذراند و به جشن ی الگی معوقات نزدیک میشویم بد ندیدم تا طنز کوچکی را تقدیم همکاران گرامی کنم....
امروز ع ی در یکی از مراکز توسط همکاران به دست اینجانب رسید که در پایان مطلب ضمیمه خواهد شد....
در این ع ارسالی از جدیدترین وسیله نقل وانتقال بیماران رونمایی گردید....
وسیله ای که نام آنرا داشکا گذاشته اند...
داشکا در زبان روسی به معنای ماشین میباشد و سالهاست وارد فرهنگ وزبان گیلانیان شده است....
ورود داشکا به بیمارستان را باید به فال نیک گرفت و از مسئولین عزیز جهت این نوآوری تشکرات فراوان کرد....
زیرا بارها شاهد بوده ایم که آسانسور اب گردیده و وسیله ای جهت نقل و انتقال بیماران موجود نیست....
فلذا داشکا میتواند این نقیصه را به خوبی کاور کند....
فقط لازم است تا دوره های حرفه ای برای حمل و نقل با داشکا برگزار گردد زیرا سطح جلویی این وسیله کمی انحنا داشته و بیشتر ح پرت دارد.....
اگر هدایت کننده داشکا درهنگام پیاده بیماران نتواند وسیله را کنترل کند بیمار پرتاب میشود و برای سروصورتش ممکن است خطرناک باشد.....
ضمن اینکه در هنگام حمل افراد چاق کار کمی سخت میشود و بهتر است پوزیشن بیمار با سینوس و ینوس کناره های داشکا هماهنگ شود....
برای عدم ورود داشکا به بخش ها هم میتوان یک قسمت نرم در بیرون بخش ها تعبیه کرد و بیمار را آنجا پرت یا پیاده کرد....
تنها ایراد این وسیله نداشتن تکیه گاه است که بیماران عزیز باید چند دقیقه ای تحمل کنند تا به مقصد برسند....
بیمارانی که از پای بلند هم برخوردارند باید کمی همچون کرم خاکی در خودشان بلولند تا در داشکا جا شوند